IMPLANTOPROTETYKA

Protetyka na implantach, łączniki implantologiczne

Implanty to sztuczne korzenie zębów wszczepiane w kość szczęki lub żuchwy pacjenta. Implanty mogą być filarem jednego brakującego zęba, stanowić podporę dla mostów lub być elementem do mocowania protez wyjmowanych.

Wszystkie rodzaje prac implantoprotetycznych są wykonywane przez naszą pracownię. Wykonujemy pojedyncze korony porcelanowe na implantach, mosty porcelanowe na implantach, protezy na zatrzaskach, lokatorach, belkach , teleskopach w rożnych systemach implantologicznych.