PROTEZY AKRYLOWE

Proteza akrylowa częściowa jest to rodzaj uzupełnienia protetycznego odbudowującego braki zębowe, gdzie zarówno płyta, jak i zęby protezy wykonane są z akrylu. Jest ona alternatywą w przypadku, gdy w jamie ustnej nie ma warunków do wykonania innej protezy np. szkieletowej bądź pacjenta nie stać na wykonanie protezy innego rodzaju.

Proteza akrylowa nie jest niestety najlepszym rozwiązaniem, gdyż w przeciwieństwie do protezy szkieletowej oddziaływuje na całą śluzówkę, którą pokrywa co powoduje większe (w porównaniu z protezą szkieletową) zaniki wyrostka zębodołowego (kości) i jest znacznie mniej korzystne dla dziąseł i pozostałych zębów.

W przypadku protezy górnej całe podniebienie pokryte jest płytą protezy (inaczej niż w protezie szkieletowej, gdzie tylko niewielka część podniebienia jest zakryta), co powoduje początkowo dyskomfort w noszeniu.